Ako podporiť?

Dobrovoľníctvo

Chceli by ste nám pomáhať? Páči sa vám myšlienka destigmatizácie psychických ťažkostí? Uvítali by ste zmenu?

Nezáleží na vašich danostiach, radi medzi sebou privítame každého nadšenca pre myšlienku búrania mýtov. Prihlás sa na adrese psychiatrianiejenahlavu@gmail.com a my sa vám ozveme.

Finančný príspevok

Chceli by ste finančne podporiť činnosť Psychiatria nie je na hlavu? Všetky potrebné informácie nájdete na Patreone!

Ďakujeme za vašu podporu.

Kúpa výrobkov

Máte záujem kúpiť si tričká priamo z dielne Kláry Kusej? Ich idea je jednoduchá; aj osoby s psychickými ťažkosťami majú v spoločnosti svoje miesto. Akceptujme inakosť. Stop stigme. Búrajme predsudky a negatívne mýty.

Symbol bodkočiarky sa v oblasti duševného zdravia používa na vyjadrenie snahy pokračovať vo svojom živote napriek nepriaznivým podmienkam. Snahy bojovať, nevzdávať sa. Idea pochádza z iniciatívy zvanej “Projekt Semicolon”, ktorá má korene v USA.