Umenie

Moje umelecké portfólio vrátane fotografií diel vo vysokom rozlíšení nájdete na Behance.

Moju tvorbu môžete sledovať aj na Instagrame.

Všetky nešťastné rodiny sú nešťastné svojím spôsobom. /2019/

L. N. Tojstoj jedného dňa napísal vetu „Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.“

Stala sa prvou vetou v jeho známej knihe „Anna Karenina“.

Séria fotografií s významovo jemne posunutým názvom sa snaží dokumentovať vplyv rôznych vzťahov na život človeka, ktorý častokrát ovplyvňuje práve jeho rodina. Či už chceme alebo nie.

Boj /2018/

Séria malieb s názvom „Boj“ sa sústredí na jeden okamih v živote človeka. Zameriava sa na silu týchto momentov a ich schopnosť rozhodovať o budúcnosti ľudských životov. Počas vytvárania série bol dôležitý nielen samotný proces maľovania, ale aj experimentovanie s rôznymi technikami – olej s akrylom a sprejom na grafity. Všetky výtvarné diela boli vytvorené náhodnými ťahmi štetca a sprejovaním, v niektorých prípadoch som plátno naslepo otáčala pozdĺž jeho centrálnej línie. Mojím cieľom bolo zdôrazniť silu náhodných chýb a ich dôsledkov na život ľudí. Chyby dokážeme následne spracovať a pretvárať ako boj samotný. Doslova.

Silencio /2019/

Séria čiernobielych analógových fotografií s názvom „Silencio“ sa zaoberá deštruktivitou ľudských vzťahov. Báseň vytvorená ku projektu dokumentuje prežívaný vzťah a snaží sa nájsť východisko zo zdanlivo bezvýchodiskovej situácie.

faces and traumas /2019/

Keď sa tváre stanú traumami.

Spomienky /2018/

Projekt s názvom „Spomienky” bol vytvorený rozličnými maliarskymi technikami (sprej, koláž, dekoláž, akryl, akvarel…) Jeho cieľom je zobrazenie chaosu, ktorý do našich životov prinášajú spomienky. Tie sú často nespoľahlivé, subjektívne či dokonca obsesívne.

 

Identity /2019/

Sme iní. Od jadra spoločnosti nás delí akási odchýlka, inakosť, ochorenie. Ochorenie, ktoré je tabu. Nehovorí sa o ňom, lebo je to nepohodlné. A tak mlčíme. Prostredníctvom tohto projektu chcem komunikovať jedno; všetci sme len ľudia. Modrí, bieli, vlasatí, plešatí, chorí, zdraví, čudní, nudní. Bez rozdielu. A psychické zdravie sa, chtiac či nechtiac, týka nás všetkých.

Výstava s názvom Identity, ktorú budeme v budúcnosti realizovať, by mala zobrazovať jedenásť odtlačených tvárí. Jedenásť identít. Pod týmito odtlačkami nájdeme príbeh. Každá tvár sa tak stáva jedinečnou.

Chcete ma podporiť kúpou umeleckého kúsku?

Ak máte záujem o kúpu mojich diel, nájdete ich na Sashe.