Umenie | Art

Maľby | Paintings

Boj | fight /2018/

Séria malieb s názvom „Boj“ sa sústredí na jeden okamih v živote človeka. Zameriava sa na silu týchto momentov a ich schopnosť rozhodovať o budúcnosti ľudských životov. Počas vytvárania série bol dôležitý nielen samotný proces maľovania, ale aj experimentovanie s rôznymi technikami – olej s akrylom a sprejom na grafity. Všetky výtvarné diela boli vytvorené náhodnými ťahmi štetca a sprejovaním, v niektorých prípadoch som plátno naslepo otáčala pozdĺž jeho centrálnej línie. Mojím cieľom bolo zdôrazniť silu náhodných chýb a ich dôsledkov na život ľudí. Chyby dokážeme následne spracovať a pretvárať ako boj samotný. Doslova.

//

Series of paintings called „Fight“ looks at one moment in the life of a human being. It focuses on the power these moments have and on their capacity to decide about the future of people’s lives. During the process of creating, experimenting with various mediums – oil, acrylic and spray paint – was crucial as well as the process of painting itself. All these artworks were created with random brush and spray strokes, sometimes even turning the canvas around its center line blindfold. This process allowed me to show how random moments in people’s lives can become extremely powerful and how mistakes can be transformed into something expressive and harsh but beautiful.

Spomienky | Memories /2018/

Projekt s názvom „Spomienky” bol vytvorený rozličnými maliarskymi technikami (sprej, koláž, dekoláž, akryl, akvarel…) Jeho cieľom je zobrazenie chaosu, ktorý do našich životov prinášajú spomienky. Tie sú častokrát nespoľahlivé, subjektívne, a dokonca aj obesesívne.

//

Memories is a painting project that includes paintings made with mixed media. The project tries to portray the chaos memories bring to our lives – they are unreliable, subjective and possibly obsessive.

Chcem ťa podporiť kúpou obrazu

Ak máš záujem o kúpu mojich obrazov a grafík, nájdeš ich na SASHE.

Príjemné vyberanie 🙂